باشگاه مشتریان

کاربر گرامی مفتخریم ورود شما را به باشگاه مشتریان خوش آمد گوییم

باشگاه چیست ؟
در این ماژول شما میتوانید بافعالیت های متفاوت از جمله معرفی کاربر،خرید شارژو…امتیاز خود را بالا ببرید و پس از به حد نصاب رسیدن امتیازتان جوایز خود را دریافت کنید
به ازای هر بسته 1000 امتیازی 500 عدد پیامک و به ازای هر بسته 4000 امتیازی 2500 عدد پیامک جایزه تعلق میگیرد
روش های کسب امتیاز به روش زیر میباشد:

معرفی کاربر که به ترتیب
1000 امتیاز کاربر سطح B
2000 امتیاز کاربر سطح A
2500 امتیاز کاربر سطح A+
2500 امتیاز کاربر سطح As
خرید شارژ بیش از مبلغ 500,000 ریال -500 امتیاز
خرید شارژ بیش از مبلغ 2,500,000ریال -1500 امتیاز