قیمت خطوط اختصاصی پیامک

[tabs]
[tab title=” قیمت خطوط ثابت 021″] [raw]

نوع خط قیمت (تومان)
خط 8 رقمی متناظر خط ثابت
100.000

[/raw] [/tab]
[tab title=” قیمت خطوط 1000″] [raw]

نوع خط انتخابی (تومان)
غیر انتخابی (تومان)
خط 14 رقمی 30.000 13.500
خط 13 رقمی
70.000 35.000
خط 12 رقمی
140.000 70.000
خط 11 رقمی
270.000 140.000
خط 10 رقمی
400.000 180.000
خط 9 رقمی
500.000 250.000
خط 8 رقمی
700.000
350.000

[/raw] [/tab]
[tab title=” قیمت خطوط 2000″] [raw]

نوع خط قیمت (تومان)
خط 12 رقمی
200.000
خط 11 رقمی
400.000
خط 10 رقمی
500.000
خط 9 رقمی
700.000
خط 8 رقمی
1.200.000

[/raw] [/tab]
[tab title=” قیمت خطوط 3000″] [raw]

نوع خط قیمت (تومان)
خط 14 رقمی 12.000
خط 12 رقمی
80.000
خط 10 رقمی
100.000
خط 9 رقمی
استعلام
خط 8 رقمی
استعلام

[/raw] [/tab]
[tab title=”قیمت خطوط 5000″] [raw]

نوع خط قیمت (تومان)
خط 14 رقمی 15.000
خط 13 رقمی
25.000
خط 12 رقمی
45.000
خط 11 رقمی
70.000
خط 10 رقمی
100.000
خط 9 رقمی
150.000
خط 8 رقمی
تماس بگیرید

[/raw] [/tab]
[/tabs]

تبصره 1: خرید رنجی خطوط شامل تخفیف ویژه می گردد. جهت اطلاع از شرایط و قیمت، با واحد فروش تماس حاصل فرمایید.

تبصره 2: قیمت خطوط سفارشی در اپراتورهای 2000، 3000 و 5000 می بایست استعلام گردد.